Tiên Lãng

Công tyĐiện thoạiĐịa chỉEmail
Quầy thuốc Số 2950968 316 189Khu 4, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng
Quầy thuốc Vân Chi0988 353 124Khu 8, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng
Quầy thuốc Thanh Bình0972 544 486Thôn 7, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng
Quày thuốc tư nhân0359 245 891Thôn 11, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng
Hiệu thuốc Hải Phòng0345 503 979Chợ Đầm, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng
Quầy thuốc số 2870812 790 029Thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng
Quầy thuốc Xuân Sơn0912 057 994Thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng
Đại lý bán thuốc0334 244 255Chợ Toàn Thắng, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng
Quầy thuốc Nhân Hòa0349 650 713Thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng
Hiệu thuốc Hải Phòng0313 882 914Thôn Bạch Gia Tự, xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng