Hàm Yên

Công tyĐiện thoạiĐịa chỉEmail
NT Duy Linh0943 521 424TT Tân Yên, Hàm Yên
NT Oanh Xã Minh Hương, Hàm Yên
NT Cường Quỳnh0979 392 869Km 64, Hàm Yên
NT Đinh Thị Huệ0985 036 259Thọ Bình 1, Xã Bình Xa, Hàm Yên
NT Dũng Tú0333 423 686Km 27 , Thái Hòa, Hàm Yên
NT Đỗ Thị Hằng0973 085 957Thôn 1 Minh Phú, Yên Phú, Hàm Yên
NT Hải Tươi0989 023 986Km 31 , Thái Sơn, Hàm Yên
NT Hoàn Lâm0975 243 469Tân Bắc, TT Tân Yên, Hàm Yên
NT Hoàng Thị Loan0962 282 551Tân Bắc, TT Tân Yên, Hàm Yên
NT Hồng Sự0975 981 484Km 31 , Thái Sơn, Hàm Yên
NT Hồng Toàn0368 124 634Soi Thành, Phù Lưu, Hàm Yên
NT Hứa Thị Nguyệt (NT số 5 )0977 667 938Km 27 Quốc lộ 2 , Thái Hòa, Hàm Yên
NT Ích Thoa0339 438 248Bình Xa, Hàm Yên
NT Lê Thị Chuyên0912 799 252Thôn 5 Minh Phú, Yên Phú, Hàm Yên
NT Lê Thị Ngoãn0989 751 113KM 39 Tân Cương, TT Tân Yên, Hàm Yên
NT Lưu vân0379 585 890km 21 ( Thôn gạo ) QL2 (đường TQ-HG), Đức Ninh, Hàm Yên
NT Nguyễn Mai Hương35 Tân Cương, Tân yên, Hàm Yên
NT Nguyễn thị Hiền0965 028 368Thôn 3, Xã Việt Thành, Hàm Yên
NT Sỹ Yến0974 501 499Km 23 Thôn Ao Sen 1, Đức Ninh, Hàm Yên
NT Tạ Thị Cẩm0982 388 657KM 27 , Xã Thái Hòa, Hàm Yên
NT Thiện Thiện Xen Phú, Yên Phú, Hàm Yên
NT Trần Thị Hường0986 262 727 TDP Tân Bắc, TT Tân Yên, Hàm Yên
NT Trình Thương0359 486 888Km 21 , Đức Ninh, Hàm Yên
NT Tuyên Thủy0366 909 006 Chợ Bợ, Bình Xa, Hàm Yên
NT Tuyên Vóc0915 160 108Tân An, TT Tân Yên, Hàm Yên
NT Từ Thanh Tuyền0375 535 368 Đồng Tâm, Xã Minh Dân, Hàm Yên
NT Vũ Hồng Nhung0983 373 022Tổ dân phố Tân Phú, TT Tân Yên, Hàm Yên